top of page

HÅLLBARHET ÄR VÅR

FUNDAMENTALA DRIVKRAFT

DET HÄR DRIVER OSS

Byggandet står för en femtedel av klimatutsläppen i Sverige och orsakar minst lika stora utsläpp i resten av världen. Byggsektorn har länge underpresterat som bransch: Det kostar för mycket, går åt för mycket resurser och tar för lång tid.

 

Det här vill vi på Timratec ändra på. Vi drivs av att effektivisera byggprocesserna. Nu är det hög tid att saker börjar hända.

 

Vi vill göra det enklare att bygga snabbare, smartare och mer hållbart. Lösningen har funnits runt oss hela tiden – den svenska skogen. Trä är framtidens smartaste byggmaterial. Mångsidigt och förnybart som ingen annan råvara.

 

Att bygga i trä har många fördelar. Trä är starkt, mångsidigt, lätt och det enda byggmaterial som är hundra procent förnybart. När skogen växer binder träet koldioxid som sedan finns inlagrad i trävarorna. Att bygga i trä är därför betydligt bättre för klimatet än att bygga i material vars tillverkning kräver mycket energi och ger betydande utsläpp av koldioxid.

MEDARBETARE OCH KULTUR

På Timratec söker vi aktivt personer med olika erfarenheter, förmågor och egenskaper som bidrar med olika infallsvinklar. Vi utvecklar ständigt vår kompetens och vårt tjänsteutbud och delar gärna med oss av kunskaper och idéer.

HAR DU TALANG FÖR TRÄ?  

Skicka din jobb- eller praktikansökan till: pierre.landel@timratec.com

OM OSS

Vi jobbar hårt på att vara bäst. Därför har vi höga krav på oss själva och strävar efter högsta möjliga kvalitet i allt vi gör. Våra kunder kan vara trygga med att de arbetar med de kunnigaste och mest erfarna experterna inom träkonstruktion.

OM OSS

Vi jobbar hårt på att vara bäst. Därför har vi höga krav på oss själva och strävar efter högsta möjliga kvalitet i allt vi gör. Våra kunder kan vara trygga med att de arbetar med de kunnigaste och mest erfarna experterna inom träkonstruktion.

VÅRA KÄRNVÄRDEN

MOD

Under vårt tak har vi samlat den främsta expertisen inom träkonstruktion, träproduktion och montering av trähus. Genom att ha koll på hela produktionskedjan, så möjliggör vi snabb och kostnadseffektiv produktion och hög kvalitet – både arkitektoniskt och tekniskt.

LUST

Vilja och driv är en förutsättning för våra framgångar. Genom att målmedvetet stärka vår interna sammanhållning och bygga täta samarbeten med kunderna får vi större möjligheter att utveckla vår kompetens – men också större möjlighet att påverka det färdiga resultatet.

SKÄRPA

Våra samarbeten utgår från en tydlig målbild, grundliga och kvalificerade analyser samt förmågan att identifiera starka affärsmöjligheter. Vår spetskompetens är nyckeln till ökad precision i projekten och bättre prestationer genom hela byggprocessen.

ÖMSESIDIGHET

Vi tänker långsiktigt och ansvarsfullt kring affären, uppdraget och planeten. Vi vill att alla ska få de bästa förutsättningarna att må bra, utvecklas och känna delaktighet, både kunder och medarbetare men också samhället i stort. Allt bygger på respekt och transparens. Avkastning och lönsamhet är viktigt så klart, men framförallt ska alla vara stolta över det vi gör.

VÅR VISION

VI SKAPAR KLIMATSMARTA TRÄKONSTRUKTIONER I VÄRLDSKLASS

OM OSS

Vi jobbar hårt på att vara bäst. Därför har vi höga krav på oss själva och strävar efter högsta möjliga kvalitet i allt vi gör. Våra kunder kan vara trygga med att de arbetar med de kunnigaste och mest erfarna experterna inom träkonstruktion.

bottom of page